Atenció! Aquest lloc utilitza galetes i tecnologies similars.

Si no canvia la configuració del seu navegador, vostè accepta el seu ús.

Ho entenc

Barreres acústiques: el muntatge i els certificats

Amb la producció de plaques de PMMA de fins a 20 mm d'espessor, NUDEC estén les seves aplicacions al camp de la seguretat acústica, un dels sectors de major preocupació en l'arquitectura urbana moderna.

Les condicions d'estabilitat i resistència mecànica exigeixen l'ús de plaques de plàstic amb un grossor mínim de 15 mm, fet que aporta a la pantalla acústica una massa superficial (kg/m2) òptima que certifica un valor d'aïllament acústic als sorolls aeris superior a 25 dB (A). En el cas de NUDEC®PMMA 15-20 mm aquest valor és de 32-33 dB.

Muntatge de plaques NUDEC®PMMA com a barreres acústiques

H Profile for sound barrier

És molt important cuidar el sistema de fixació de les planxes a l'estructura suporti (generalment mitjançant perfils d'acer normalitzats IPE, HEB,...). L'ancoratge deu permetre la dilatació i la contracció tèrmica, assegurant el segellat acústic de les juntes. És necessari respectar els moviments de dilatació-contracció del material.

La planxa ha d'estar subjectada fermament però no bloquejada, de manera que permeti el seu moviment de dilatació i contracció. El coeficient d'expansió tèrmica lineal és de 7 x 10-5 . oC-1, molt superior al dels metalls que solen utilitzar-se per als marcs (acer laminat). La gran majoria de materials estan sotmesos a canvis dimensionals de dilatació o contracció en funció de canvis de temperatura i humitat.

Per aquesta raó s'han d'emprar juntes de dilatació, dispositius que permeten un moviment relatiu entre dues parts de l'estructura. Les juntes de dilatació utilitzades han de ser d'un material compatible amb el PMMA i amb els perfil.

Certificació europea i assajos realitzats

Les plaques de plàstic NUDEC®PMMA d'espessors 15 i 20 mm compleixen amb els requisits de la Directiva europea 89/106/EEC referent a la norma EN 14388 (Dispositius reductors de soroll de tràfic en carreteres). Assajos realitzats:

· EN 14388. Dispositius reductors de soroll de tràfic en carreteres.

·EN 1793-2. Dispositius reductors de soroll de tràfic en carreteres.

Part 2: Característiques intrínseques relatives a l'aïllament al soroll aeri

·EN 1794-1. Dispositius reductors de soroll de tràfic en carreteres.

Comportament no acústic.

Part 1: Comportament mecànic i requisits d'estabilitat:

Annex A: Càrrega de vent i càrrega estàtica.

Annex B: Pes propi.

Annex C: Impacte de pedres.

Annex E: Càrregues dinàmiques ocasionades per la retirada de la neu

·EN 1794-2. Dispositius reductors de soroll de tràfic en carreteres.

Comportament no acústic.

Part 2: Requisits en relació amb la seguretat general i el medi ambient:

Annex B: Risc de caiguda de trossos despresos.

Annex E: Reflexió de la llum.

     Algun dubte?          Contacta     

Enquiries about this and other products

Contacta

 

Example of acoustic barrier scheme

NUDEC®PET

Plaques de plàstic polietilentereftalatPlaques de polietilentereftalat

NUDEC®PETg

Plaques de plàstic de copolímer de polietilentereftalatPlaques de copolímer de polietilentereftalat

NUDEC®PC

Plaques de plàstic policarbonatPlaques de policarbonat

NUDEC®PMMA

Plaques de plàstic polimetilmetacrilatPlaques de polimetilmetacrilat

NUDEC®SANuv

Plaques de plàstic d'estirè acrilonitilPlaques d'estirè acrilonitil

NUDEC®PS

Plaques de plàstic poliestirèPlaques de poliestirè

Legal i Oficial

· Informació legal

En associació amb:

AIMPLAS ANIPAR CCP
     
EPDA identity CMYK Asociación Española de Industriales de Plásticos Certificación TÜV