Atenció! Aquest lloc utilitza galetes i tecnologies similars.

Si no canvia la configuració del seu navegador, vostè accepta el seu ús.

Ho entenc

 Preguntes freqüents

Si teniu algun dubte sobre el procés de fabricació o l’aplicació dels nostres productes, podeu fer la consulta al Departament d’R+D+i.

 

Els rajos UV que passen a través del NUDEC®PMMA poden atacar el NUDEC®PS?  

 

  Sí. Com que el NUDEC®PMMA deixa passar la radiació UV a través de la placa, la placa de NUDEC®PS interior pot ser atacada (pràcticament com si la placa de NUDEC®PMMA no hi fos).

  

Diferències entre el NUDEC®PMMA i el NUDEC®PS.  

 

  Les diferències més característiques entre els dos materials són les següents:
 • Com que la densitat del NUDEC®PMMA és d’1,20 g·cm-3 i la del NUDEC®PS és d’1,05 g·cm-3, per a una placa de les mateixes dimensions la placa de NUDEC®PMMA pesarà més que la de NUDEC®PS.
 • El NUDEC®PMMA és més resistent a la tracció, a la flexió i a l’impacte. També té més duresa que el NUDEC®PS.
 • La resistència química del NUDEC®PMMA és inferior a la del NUDEC®PS.
 • El NUDEC®PMMA té més transparència (TL=92%) que el NUDEC®PS (TL=89%).
 • El NUDEC®PS es dilata més que el NUDEC®PMMA, perquè el coeficient d’expansió tèrmica lineal (α) del NUDEC®PMMA és menor.

Es pot utilitzar el NUDEC®PET en el muntatge del sostre d’un autobús? Si la resposta és que no, quin material es podria utilitzar?   Com que la temperatura d’ús continu del NUDEC®PET és de 60 oC, no és recomanable utilitzar-lo en el sostre d’un autobús, ja que en algunes condicions (avaria del sistema d’aire condicionat, accident, etc.) es pot superar aquesta temperatura. A més, el tipus d’unió entre la placa i el sostre pot ser un punt crític, perquè si es posa la placa en contacte directe amb el perfil, aquest actuarà com a font de calor, de manera que en aquesta zona de contacte el NUDEC®PET pot superar els 60 oC i cristal·litzar o bombar-se. S’haurien d’estudiar altres materials que aguantin més la temperatura, com el NUDEC®PC, el NUDEC®PMMA i el NUDEC®SANuv.

Quin material es pot recomanar com a aïllant elèctric? Amb quin gruix?  

 

  Es podrien recomanar tots els nostres polímers, ja que cap d’ells és conductor elèctric. Però cal tenir en compte altres característiques que també hi poden influir:
 • El NUDEC®PMMA és un bon aïllant elèctric amb càrregues electrostàtiques altes.
 • Pel que fa a la resistència al foc, els que presenten una millor classificació són el NUDEC®PET i el NUDEC®PETg.
 • Si es vol que sigui resistent a l’impacte, es podria utilitzar el NUDEC®PET, el NUDEC®PETg i el NUDEC®PC. Aquest darrer és el més resistent.
 • Si es vol que suporti els productes químics, s’ha de recomanar el NUDEC®PET i el NUDEC®PETg, perquè són els més resistents en aquest aspecte.
 • Si han de resistir temperatures elevades, cal tenir en compte que la temperatura màxima de treball del NUDEC®PET i del NUDEC®PETg és de 60 oC, mentre que la del NUDEC®PC és de 120 oC.

Per tant, s’han d’estudiar altres factors i, en funció de les prestacions i de les especificacions de la normativa, triar el producte que es consideri més adequat.

Hi ha alguna solució per evitar/atenuar l’atracció de la pols del PMMA?

 

  La manera d’eliminar la càrrega electrostàtica és netejar-lo amb una pistola d’aire estàtic abans d’utilitzar-lo. Si la pel·lícula de protecció és adhesiva, hi pot haver més càrrega electrostàtica a l’hora de retirar-la, però s’hauria d’haver reduït en passar la pel·lícula sense adhesiu.
Quin d’aquests materials (PMMA, PC o PS) seria el més adequat per a una làmpada tenint en compte que en principi hauria de ser el més ignífug de tots?

 

  Tots tres materials són adequats per ser utilitzats en il·luminació, tot i que el NUDEC®PC i el NUDEC®PS haurien de portar protecció UV per evitar que es degradin massa de presa. Dels tres polímers, el més ignífug és el NUDEC®PCuv (el NUDEC®PS i el NUDEC®PMMA tenen una mala classificació pel que fa a la resistència al foc).
Quina resistència a la llum dels tubs fluorescents té el NUDECPS òpal de 2,5 mm?

 

  Les nostres plaques de poliestirè resisteixen molt bé la llum visible, però no són resistents a la llum ultraviolada a llarg termini. Malgrat que la llum dels tubs fluorescents emet poca quantitat de radiació UV, durant molt de temps s’ha utilitzat el poliestirè per a aquest tipus d'aplicacions. Per evitar que es degradi més de pressa del normal, s’ha de tenir en compte la posició de la placa i els productes de neteja que s’utilitzen, ja que poden degradar la placa de NUDEC®PS més de pressa.


Per tal de retardar l’esgrogueïment del material pel fet d’estar exposat a la llum dels tubs fluorescents, es podria utilitzar el NUDEC®PS òpal amb protecció UV, tot i que això no implica que el NUDEC®PS es pugui utilitzar a l’exterior o que es pugui garantir que el color es mantingui constant al llarg de tota la vida útil de la placa.

Quines diferències hi ha entre extrusió i colada?   L’extrusió consisteix a modelar productes de manera contínua, ja que el material és empès per un cargol sense fi a través d’un cilindre que acaba en una boquera, la qual cosa produeix una placa de longitud indefinida i un gruix constant. En canvi, la colada consisteix a abocar el material plàstic en estat líquid dins d’un motlle, on es forja i es solidifica, de manera que es produeix una placa de més pes molecular però amb un gruix no uniforme (el gruix dels extrems no és el mateix que el del centre de la placa).

El NUDEC®PET té un pH neutre?   El NUDEC®PET té un pH lleugerament inferior a 7 (de 6,4), la qual cosa vol dir que és una mica àcid.

Quin és el radi mínim per corbar en fred el NUDEC®PET?

  El radi mínim de corbat en fred és de 150 vegades el gruix (per a una placa de 3 mm el radi mínim serà de 450 mm), tot i que no es recomana corbar en fred plaques de més de 3 mm de gruix.
Es pot termoformar el NUDEC®PET?   El NUDEC®PET es pot termoformar correctament però, com en tots els termoformats, el gruix de la placa disminuirà. Si el termoformat és uniforme, és a dir, si tota la placa augmenta uniformement en alçada (tipus bombolla), l'efecte de disminució de gruix també serà uniforme i la placa no presentarà punts crítics.

Després del termoformat, la placa de NUDEC®PETg UV continua protegida dels rajos UV?   Es considera suficient per protegir de l’exterior capes activades de 50 μm. Però per al termoformat (estiratge de la capa) es realitzen capes de fins a 80 μm. Per tant, sempre que la reducció del gruix sigui inferior a 1,5 vegades el gruix inicial, la placa estarà protegida correctament (per exemple: el gruix d’una placa de NUDEC®PETg de 3 mm es pot reduir fins a 2 mm aproximadament i continuar protegida dels rajos UV).

Es poden imprimir les plaques plàstiques de NUDEC?   Les nostres plaques es poden imprimir, pintar i lacar fàcilment amb una àmplia gamma de productes. S’aconsella consultar-ho al proveïdor de la pintura per garantir que tots els dissolvents que contenen les laques o els vernissos no ataquin les plaques. Per treure la brutícia o partícules sense ratllar la superfície cal utilitzar teles o draps suaus i humits.

Quina garantia UV té el NUDEC®SANuv?

 

  El nostre NUDEC®SANuv té una garantia contra l’envelliment de 10 anys com a regla general, tot i que dependrà de la zona geogràfica on es col·loqui el producte.
Com es pot netejar el NUDEC®PS?   Un cop col·locades les plaques de NUDEC®PS, i per assegurar-ne un bon manteniment, s’han de netejar amb una solució de detergent neutre i aigua. Per això, cal netejar-les i eixugar-les sempre amb un drap suau, exercint molt poca pressió. No s’ha d’utilitzar cap netejador ni productes agressius amb alcohol, lleixiu o dissolvents, ni fregalls.

Què és la transmissió de llum?   És la llum que passa a través de la placa.

NUDEC®PET

NUDEC®PET
Plaques de polietilentereftalat

NUDEC®PETg

NUDEC®PETg
Plaques de copolímer amb CHDM

NUDEC®PC

NUDEC®PC
Plaques de policarbonat

NUDEC®PMMA

NUDEC®PMMA
Plaques de polimetilmetacrilat

NUDEC®SANuv

NUDEC®SANuv
Plaques d'estirè acrilonitril

NUDEC®PS

NUDEC®PS
Plaques de poliestirè

Contacte

Phone
Contact form
Mail
LinkedIn
Youtube

En un clic

 • Aviso Legal
 • Aplicaciones
 • Descargas
 • Especialistas
 • Site Map
 • Preguntas Frecuentes

 

En col·laboració amb

EPDA
AIMPLAS
ANIPAR
CCP
ANAIP
Perfil NUDEC a TÜV