Atenció! Aquest lloc utilitza galetes i tecnologies similars.

Si no canvia la configuració del seu navegador, vostè accepta el seu ús.

Ho entenc
web

 

  
Condicions generals d'accés i ús del portal

aviso legal01

 

  

 

 

NUDEC, S. A. (Registre Merc. Barcelona; Tom 4487, Llibre 3815, Secc.2ª, Foli 114, Fulla 47855. IVA/VAT N. ESA08640773) amb domicili social a Pintor Vila Cinca, 24-28, P. I. Can Humet de Dalt, 08213 - Polinyà (Barcelona) Espanya, presta serveis a través d’Internet i, al respecte.

EXPOSA QUE
Per tal d’oferir més i millors prestacions a l’usuari a través d’Internet, NUDEC, S. A. posa a disposició de l’usuari diversos serveis i productes a la pàgina web de la seva propietat, i que aquests serveis s’ofereixen als usuaris del portal d’acord amb les condicions següents:

 1. L’accés al portal es regirà per les condicions generals que s’indiquen a continuació i quedarà subjecte a les seves disposicions.
 2. Els mitjans de qualsevol tipus que calguin per a la utilització dels serveis per part de l’usuari no formen part dels serveis prestats per NUDEC, S. A.
 3. Si no hi ha una autorització prèvia, expressa i per escrit de NUDEC, S. A. autoritzant el contrari, l’usuari es compromet a utilitzar la informació que contenen els serveis del portal exclusivament per a les seves pròpies necessitats, i a no realitzar ni directament ni indirecta una explotació comercial de cap dels serveis a què tingui accés. L’usuari es compromet a no utilitzar les facilitats i els continguts del servei per realitzar o suggerir activitats prohibides per llei o per intentar atraure els clients del servei cap a altres serveis competidors. Igualment, l’usuari es fa responsable de donar a conèixer i procurar el compliment d’aquestes condicions generals a totes les persones que autoritzi per fer ús dels serveis del portal. L’usuari s’abstindrà de mostrar una conducta o realitzar una activitat relacionada amb els recursos del portal que atempti contra els drets de propietat intel·lectual i industrial de NUDEC, S. A. o de tercers, o que suposi un atemptat contra l'honor, la intimitat personal o familiar o la imatge de NUDEC, S. A., els seus empleats, col·laboradors i/o tercers, o que sigui il·lícita o atempti contra la moral. L’usuari mantindrà en tot moment NUDEC, S. A. indemne davant de qualsevol reclamació judicial o extrajudicial que es presenti contra NUDEC, S. A. com a conseqüència d’un ús inapropiat, il·legítim o il·lícit dels serveis del portal per part de l’usuari o de tercers pels quals hagi de respondre.
 4. L’usuari assumeix expressament la seva responsabilitat exclusiva sobre les conseqüències, danys o accions que es puguin derivar de l’accés als continguts i/o serveis del portal, així com de la seva reproducció o difusió, amb o sense la deguda autorització del seu propietari legítim.
 5. NUDEC, S. A. vetllarà en tot moment pel respecte de l’ordenament jurídic vigent, i estarà legitimada per interrompre el servei, amb total discreció, o resoldre de manera immediata la relació amb l’usuari en cas de presumpta comissió, completa o incompleta, d’algun dels delictes o de les faltes tipificades pel codi penal vigent. També en cas que observi alguna conducta que, a parer de NUDEC, S. A., resulti contrària a la moral, l’ordre, els bons costums o les regles internes de NUDEC, S. A. o els seus col·laboradors, o que pugui pertorbar el bon funcionament, la imatge, la credibilitat i/o el prestigi de NUDEC, S. A., els seus empleats o els seus col·laboradors.
 6. NUDEC, S. A. no respondrà de la pèrdua, el robatori, el furt o la malversació de les claus o contrasenyes privades, o del mal ús per part dels usuaris de les informacions i/o Serveis del portal, ni dels continguts personals captats o apropiats de mala fe per tercers.
 7. NUDEC, S. A. es reserva el dret de modificar o alterar aquestes condicions generals. En aquest cas, NUDEC, S. A. informarà els usuaris dels canvis que tinguin lloc. A més, NUDEC, S. A. es reserva el dret de cancel·lar qualsevol dels serveis previstos, així com de cedir-ne, si escau, la provisió gratuïta.
 8. Aquestes condicions generals se sotmeten a la legislació espanyola i s’interpretaran i aplicaran d’acord amb aquesta llei, independentment del país o la regió de procedència de l’usuari del portal. Qualsevol esmena, modificació i/o rectificació d’aquestes condicions generals només serà vàlida i eficaç en contra de NUDEC, S. A. si consta per escrit la seva acceptació i signatura. Si per qualsevol motiu un jutjat o un tribunal declara la nul·litat o ineficàcia d’alguna part d’aquestes condicions generals, la resta de les clàusules continuaran sent plenament vigents.
 9. Totes les discrepàncies derivades de la interpretació i/o execució d’aquestes condicions s’hauran de resoldre als jutjats i tribunals de Sabadell (Barcelona), a la jurisdicció dels quals NUDEC, S. A. i l’usuari es sotmeten expressament. NUDEC, S. A. recomana a l’usuari que imprimeixi les condicions generals aquí exposades i les conservi en el seu poder.
Protección datos personales

 

 
Protecció de les dades personals

aviso legal02

 

NUDEC, S. A. garanteix la confidencialitat absoluta de les dades personals dels usuaris del portal. Les dades proporcionades en la fitxa de la comanda s’incorporaran a una base de dades gestionada sota la responsabilitat exclusiva de NUDEC, S. A., creada per facilitar als seus usuaris la gestió del serveis oferts a través del portal i la tramitació de les seves comandes, així com per informar els usuaris sobre els productes i serveis (ja siguin subministrats directament per NUDEC, S. A. o per tercers amb qui hagi subscrit un contracte, pacte o conveni de prestació de serveis) que puguin ser del seu interès.

D'acord al que disposa el Reglament General de Protecció de Dades (RGPD) 2016/679 UE i la Llei 34/2002 de Serveis de la Sociedad de la Informació i el Comerç Electrònic, l’usuari podrà en tot moment exercitar els drets que la llei li confereix pel que fa a l’accés, rectificació, cancel·lació i oposició a la cessió de les seves dades al fitxer de propietat exclusiva de NUDEC, S. A. Si teniu qualsevol consulta o voleu rectificar, cancel·lar o incloure dades vostres en el fitxer, us preguem que us poseu en contacte amb el nostre Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la., responsable del fitxer, a través del número de telèfon (34) 93.713.27.00, enviant un escrit a NUDEC, S. A. Pintor Vila Cinca, 24-28 , P. I. Can Humet de Dalt, 08213 - Polinyà (Barcelona) Espanya. Segueixen a continuació alguns exemples de com NUDEC, S. A. utilitzarà les seves dades personals:

 1. Per saber com utilitzen la pàgina web els usuaris del portal i, a través dels seus suggeriments, alterar-ne i millorar-ne els continguts perquè s’adapti millor a les preferències de l’usuari.
 2. Quan els usuaris del portal formulin suggeriments o comentaris sobre la pàgina web i els serveis que s’hi ofereixen. En qualsevol cas NUDEC, S. A. es reserva el dret de no publicar opinions, comentaris o suggeriments que no s’adaptin a les directrius del nostre portal.
 3. En cas que l’usuari no s’oposi a la utilització de les seves dades personals amb finalitats publicitàries, NUDEC, S. A. podrà utilitzar la seva informació de contacte per oferir-li nous serveis, ofertes o promocions. Si en algun moment l’usuari decideix no rebre aquesta informació, podrà posar-se en contacte amb el nostre Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la..
copyright

 

 

Copyright i propietat industrial

aviso legal02

 

Tots els continguts d’aquesta pàgina web, textos, gràfics, fotografies, logos, icones, imatges, així com el disseny gràfic i el programari d’aquesta pàgina web, tant individualment com a partir del conjunt estètic homogeni que formen, són propietat exclusiva de NUDEC, S. A. o dels seus col·laboradors, i són objecte de drets de propietat intel·lectual i industrial protegits per la legislació internacional.

Queda prohibida la seva utilització, reproducció, modificació, distribució, transmissió i/o manipulació, així com qualsevol ús que excedeixi la utilització normal i necessària per a la visita de la pàgina i l’ús dels serveis que s’hi ofereixen.

El fet d’accedir a aquesta pàgina web no implica cap tipus de renúncia, transmissió o cessió total o parcial d’aquests drets de propietat intel·lectual i industrial, ni atorga cap dret d'utilització, alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública sobre aquests continguts sense l’autorització prèvia i expressa per escrit dels respectius titulars d'aquests drets, excepte el dret de visualització i d’obtenció de còpia privada de seguretat d’aquests continguts, sempre que aquest dret s’exerceixi d’acord amb el principi de bona fe, i sempre que, en tots els casos, es mantingui inalterada la propietat intel·lectual i industrial de NUDEC, S. A., s'utilitzin sense finalitat comercial i exclusivament per a informació personal de l'usuari..

La responsabilitat que es deriva de l’ús de materials protegits pels drets de propietat intel·lectual i industrial inclosos en aquesta pàgina recaurà exclusivament sobre l’usuari.

NUDEC, S. A. declina qualsevol responsabilitat respecte de la informació de pàgines que es trobin fora d'aquest portal i no siguin gestionades directament per NUDEC, S. A. o respecte de l’accés a aquestes pàgines. La funció dels enllaços que apareixen en aquesta pàgina és exclusivament la d’informar l’usuari sobre l’existència d’altres fonts d’informació a Internet, on es podran ampliar les dades que ofereix aquesta pàgina web. En cap cas NUDEC, S. A. serà responsable del resultat obtingut a través d’aquests enllaços o de les conseqüències que es derivin de l’accés als mateixos per part de l’usuari.

ventas

 

 

Clàusula de responsabilitat

aviso legal02

NUDEC, S. A. subministra els seus productes conforme a les indicacions realitzades pel comprador en quant al material i qualitat sol·licitats, sempre sobre la base de l'estàndard de fabricació de NUDEC, S.A. En aquest sentit, NUDEC, S. A. proporciona als seus clients tota la informació professional i tècnica de la qual disposa derivada de l'anàlisi dels seus productes. No obstant això, no es preveu ni sobreentén cap garantia, explícita o implícita, sobre les propietats del producte en el sentit legal.

Una vegada realitzat el lliurament del material per part de NUDEC, S. A., el comprador és plenament responsable de l'aplicació, tractament, ús i/o utilització posterior de l’esmentat material, ja sigui per ell mateix o per tercers, amb total indemnitat per a NUDEC, S. A. A més, segons la normativa d'envasos i residus d'envasos (Llei 11/1997 i Directiva Europea 94/62/CE) el posseïdor final és responsable de la correcta gestió dels residus de l'envàs.

El comprador serà l'únic responsable de realitzar les proves, tests o anàlisis de qualsevol naturalesa que siguin necessaris per verificar que el producte pot aplicar-se efectivament a la finalitat pretesa pel comprador o pels tercers a els qui el comprador subministri o instal·li el producte.

NUDEC, S. A. quedarà eximida de qualsevol responsabilitat derivada d'una aplicació inadequada o defectuosa dels seus productes per part del comprador o tercers, assumint únicament els danys derivats directament de possibles defectes dels seus productes en origen. Els eventuals litigis i controvèrsies entre NUDEC, S. A. i els seus clients seran sotmesos als jutjats i tribunals corresponents a la ciutat de Sabadell (Barcelona, Espanya).

NUDEC®PET

Plaques de plàstic polietilentereftalatPlaques de polietilentereftalat

NUDEC®PETg

Plaques de plàstic de copolímer de polietilentereftalatPlaques de copolímer de polietilentereftalat

NUDEC®PC

Plaques de plàstic policarbonatPlaques de policarbonat

NUDEC®PMMA

Plaques de plàstic polimetilmetacrilatPlaques de polimetilmetacrilat

NUDEC®SANuv

Plaques de plàstic d'estirè acrilonitilPlaques d'estirè acrilonitil

NUDEC®PS

Plaques de plàstic poliestirèPlaques de poliestirè

Legal i Oficial

· Informació legal

En associació amb:

AIMPLAS ANIPAR CCP
     
EPDA identity CMYK Asociación Española de Industriales de Plásticos Certificación TÜV